Học tiếng Trung ở Bắc Kinh tại Trường Hán Ngữ tuyệt đẹp của chúng tôi ở Trung Quốc. Cải thiện kỹ năng nói tiếng Trung của bạn bằng trải nghiệm ở trọ nhà người bản địa và tận hưởng một cuộc sống xã hội tuyệt vời cùng các học viên, giáo viên và nhân viên của trường ở Bắc Kinh.